Địa chỉ: Hợp Thịnh
Điện thoại: 3.563.362
V/v: Chuẩn bị các điều kiện và dữ liệu cho năm học mới 2014-2015
Ngày ban hành:
29/01/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
QĐ về việc thành lập Ban biên tập cổng thông tin của Sở Giáo dục và Đào tạo
Ngày ban hành:
29/01/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠT TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
Ngày ban hành:
08/02/2017
Ngày hiệu lực:
08/02/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non
Ngày ban hành:
08/07/2014
Ngày hiệu lực:
08/07/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực