Địa chỉ: Hợp Thịnh
Điện thoại: 3.563.362
 08/12/20  Tin nhà trường  85
 Trong hoạt động dạy thi GVG cấp trường   giáo viên Vũ Thị Hương  chủ nhiệm lơp 5-6 tuổi A6  luôn tạo  cho trẻ có cảm giác học thoải mái, phát huy tinh thần học tập của trẻ, trẻ được hoạt động một cách tích cực, phát triển tư duy sáng tạo khám phá trong khi học, giáo viên lồng ghép tổ chức các hình ...